Tag Archives: vị trí đặt phòng làm việc

Những vị trí phòng làm việc cần tránh xây dựng

Những vị trí phòng làm việc cần tránh xây dựng

Phong thủy phòng làm việc ngoài bố trí hướng phòng làm việc hay việc sắp đặt đồ đạc thì vị trí cũng rất quan trọng. Vị trí phù hợp mới mang lại nhiều phúc trạch, may mắn và tạo tinh thần thoải mái khi lam việc. Tại các văn phòng, tòa nhà vị trí phòng […]