Tag Archives: tiêu chuẩn xuất khẩu

Việt Nam đứng đầu về tổng sản lượng trà được xuất khẩu qua Đài Loan

Việt Nam đứng đầu về tổng sản lượng trà được xuất khẩu qua Đài Loan

Theo như số liệu thống kê đã báo cáo của Tổng cục hải quan, thì về phần kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là tổng sản lượng trà từ Việt Nam đến thị trường Đài Loan, đã đạt mức 435,9 triệu USD. Điều này đã cho thấy, tuy Việt Nam đang phải đối […]