Tag Archives: thị trường Trung Quốc

Trong năm 2021 Việt Nam đã nhập siêu gần 39 tỷ USD từ Trung Quốc

Trong năm 2021 Việt Nam đã nhập siêu gần 39 tỷ USD từ Trung Quốc

Vào hơn 8 tháng đầu năm, theo số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam đang tiếp tục nhập siêu từ thị trường của Trung Quốc với tổng gần 39 tỷ USD, tăng gần như 3,8 tỷ USD so với năm trước cả nước. Theo số liệu này chúng ta có thể thấy được, trong […]