Tag Archives: doanh nghiệp

Các hiệp hội đề nghị kit xét nghiệm Covid-19 cần đưa vào diện bình ổn giá

Các hiệp hội đề nghị kit xét nghiệm Covid-19 cần đưa vào diện bình ổn giá

Việc tổ chức xét nghiệm dịch Covid-19 cho tất cả mọi người đều rất tốn kém, cho nên các hiệp hội đã đưa ra đề xuất các tổ chức y tế được phép bán kit xét nghiệm, với các mức giá cạnh tranh, cần được kiểm soát và bình ổn giá cho mặt hàng này. […]